Privaatsuspoliitika

1. Mis kuulub Privaatsuspoliitika alla?

Fleurop-Interflora NE Europe OÜ, edaspidi viidatud kui Fleurop-Interflora, privaatsuspoliitika näitab meie kindlat pühendumust klientide privaatsusele. Alljärgnev on veebilehe www.interflora.ee ja selle nutiversiooni ning mobiilirakenduse kaudu, edaspidi viidatud kui Veebileht, informatsiooni kogumise ja avaldamise kord. Mõiste Veebileht alla kuulub ka andmete kogumine ja töötlemine läbi Fleurop-Interflora meeldetuletus- ja uudiskirjade, sotsiaalmeedia, telefoni ja e-maili.

Oma tegevuses juhindume Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ja muudest kehtestatud andmekaitse normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsuspoliitika) on adresseeritud GDPR-i ja IKS-i regulatsioonis nimetatud andmesubjektile, edaspidi Kasutaja, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks.

Meie privaatsuspoliitika selgitab järgmiseid teemasid:

 • Milliseid isiklikke andmeid ja kuidas me kogume:
  • Andmed, mida me kogume tellimuse esitamisel
  • Andmed, mida me kogume veebilehe kasutajatelt
  • Andmed, mida me kogume meiega kontakteerumisel
 • Kuidas me isiklikke andmeid kasutame
  • Tellimuse täitmiseks
  • Klienditoe pakkumiseks
  • Turundamiseks
  • Ettevõttesiseste eesmärkide täitmiseks
 • Kuidas me andmeid töötleme ja hoiustame

Meie jaoks on oluline hoida Privaatsuspoliitikat ajakohasena ning seetõttu palume seda regulaarselt üle lugeda.

2. Milliseid isiklikke andmeid me kogume?

Me salvestame andmeid iga kord, kui külastad meie Veebilehte, sh kui esitad meie Veebilehel tellimuse, liigud Veebilehel ringi, lood Veebilehel konto või kasutad meie teenuseid mingil muul moel. Kui me kasutame oma Veebilehel andmete kogumiseks vorme, siis eristame kohustuslikud väljad mittekohustuslikest. Kui tellimuse täitmiseks olulisi isikuandmeid ei esitata, siis ei ole meil võimalik tellimust täita.

Me salvestame, töötleme ja kasutame oma Veebilehel järgmiseid andmeid (andmete kasutamine on välja toodud 8. punkti all):

Isiklikud andmed, mida salvestatakse tellimuse esitamisel

 • Tellimusega seotud kontaktandmed, s.h. nimi, arveldusaadress, telefoninumbrid, e-posti aadress ja ettevõtte nimi, registrikood ning muud juriidiliselt vajalikud andmed arveldamiseks.
 • Tellimuse saaja ja kohaletoimetamise andmed, s.h. tellimuse saaja nimi, telefoninumbrid, tarneaadress ja kohaletoimetamise juhend.
 • Saadetise ja õnnitluse kuupäev ning tähtpäeva iseloom nagu näiteks sünnipäev, õnnitlus, aastapäev.
 • Andmed tellimusele lisatud kaardi tekstis (näiteks nimed ja sünnikuupäevad).
 • Tellitud toodetega seotud andmed.
 • Meeldetuletuletuste, teavituste ja uudiskirja eelistused.
 • Kasutaja IP-aadress.

Kasutajakontoga seotud lisanduvad andmed:

 • Kasutaja nimi, telefoninumbrid, e-post ja aadress.
 • Tellimuste ajalugu tellimuse saaja andmetega.
 • Aadressiraamatusse lisatud nimed, aadressid ja telefoninumbrid.
 • Meeldetuletuse sündmus, seotud nimed, kuupäevad ja lisaandmed.
 • Meeldetuletuste, teavituste ja uudiskirja eelistused.

Veebilehe kasutamisega seonduvad andmed:

 • Kasutaja tegevused Veebilehel, nagu milliseid lehti või tooteid ta sirvis ning ostukorvi lisas.
 • Veebilehe sirvimisel kasutatud seadme tüüp, tarkvara, IP-aadress ja seadme asukoht.
 • Kolmandate osapoolte, s.h. sotsiaalmeedia ja reklaamiplatvormide kaudu saadud andmed.
 • “Küpsised”, mis on vajalikud ostukorvi jälgimiseks ja Veebilehe kasutamiseks.

Meiega kontakteerumisel salvestatavad andmed:

 • Fleurop-Interflora ja väliste osapoolte meilivestluse sisu (nt Veebilehe ja tellimustega seotud päringud e-posti või Veebilehe Live Chat tarkvara teel)
 • Meeldetuletuste, uudiskirjade ja teavitustega kaasnev interaktsioon, s.h. Meeldetuletuste, uudiskirjade ja nendes sisalduvate linkide avamine.
 • Fleurop-Interflora Veebilehe Live Chat`i kaudu peetud kirjavahetus.
 • Telefonikõned.

Meie Üldtingimused ja Privaatsuspoliitika nõuavad, et meie Veebilehelt tellimiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kui Sa kahtlustad, et oleme salvestanud andmeid isikult, kes on noorem kui 18-aastane, siis palume meiega koheselt ühendust võtta punktis 14 toodud kontaktandmete kaudu.

3. Kuidas me isiklikke andmeid kasutame?

Me kasutame isiklikke andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Tellimuse esitamiseks.
 • Tellimuse jälgimiseks ja töötlemiseks.
 • Makse kinnitamiseks. Fleurop-Interflora Veebileht kasutab maksmiseks kolmandate osapoolte pangalinke, mis suunavad makse sooritamiseks Kasutaja poolt valitud panga makselehele. Fleurop-Interflora ei salvesta ega näe Kasutaja pangakontoga seotud isiklikke andmeid, v.a. maksekinnitusel panga poolt märgitud andmed.
 • Tellimuse täitmiseks ja kohaletoimetamiseks jagame tellimuse saaja andmeid meie nimel tellimust valmistava floristiga ning kohaletoimetava floristi või kulleriga.
 • Tellijale tellimuskinnituse edastamiseks või tellimusega seotud probleemidest teatamiseks.

Klienditoe pakkumise eesmärkidel:

 • Tellimusega seotud muudatuste, tühistamiste ja probleemide korral ühenduse võtmiseks.
 • Klienditoele edastatud kaebustele ja küsimustele vastamiseks.
 • Kasutajakonto haldamiseks.
 • Tellimusega seotud tagasiside saamiseks (seadusega märgitud piirides).

Tellimuse esitamisel võtame tellimuse kinnitamiseks ning võimalike tellimuse või kontoga seotud probleemide ning oluliste küsimuste puhul ühendust ka siis, kui meeldetuletuste ja eripakkumiste saamise valik on kasutajakontol välja lülitatud.

Turunduslikel eesmärkidel ning meeldetuletusteenuse kasutamisel:

 • Uute või eeldatavalt huvi pakkuvate toodete ja võimalustega kursis hoidmiseks.
 • Sooduspakkumiste edastamiseks.
 • Olulistest tähtpäevadest teavitamiseks või Kasutaja poolt märgitud sündmuste ja meeldetuletuste puhul.
 • Veebilehe kasutajakogemuse mugavamaks, kiiremaks ja personaalsemaks muutmiseks, pakkudes Sulle olulisi tooteid ja informatsiooni esmajärgus.
 • Meeldetuletusteenuse kasutajakogemuse mugavamaks, kiiremaks ja asjakohasemaks muutmiseks.
 • Reklaamide ja bännerite personaalsemaks ja asjakohasemaks kuvamiseks, vastavalt kasutajakäitumisele.

Turunduslikel eesmärkidel läbi kolmandate osapoolte:
Me võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid turunduslikel eesmärkidel, näiteks reklaamide kuvamiseks teistel veebilehtedel või otsingumootorites. Need osapooled võivad kasutada andmeid (küpsiseid), mida oleme kogunud oma Veebilehel, et pakkuda Sulle asjakohasemaid reklaame. Selliselt kogutud info on anonüümne ning kolmas osapool ei pääse ligi Kasutaja isikuga seotud andmetele. Täpsema info meie küpsistepoliitika kohta leiab punktist 5.

Ettevõttesisestel eesmärkidel:
Sinu jaoks parima kasutajakogemuse loomiseks, kasutame ja kogume andmeid Veebilehe külastatavuse ning toimivuse kohta. Samuti jälgime Kasutajate ostukäitumist, et muuta tootevalik klientide nõudlusele vastavaks.

4. Kuidas loobuda meie turunduskommunikatsioonist ning meeldetuletustest?

Kasutajal on õigus loobuda meeldetuletustest ja eripakkumisi sisaldavatest uudiskirjadest:

 • Klikkides uudiskirja jaluses olevale lingile.
 • Uuendades seadistusi oma konto lehel.
 • Tehes vastava valiku kasutajakontoga sisse logituna ostu sooritamisel.
 • Võttes ühendust punktis 14 väljatoodud kontaktandmetel.

5. Küpsiste poliitika

Veebilehel tellimuse esitamiseks ja ostukorvi jälgimiseks on vajalik küpsiste salvestamine. Küpsis ei sisalda personaalset informatsiooni ja on identifitseerimiskood, mis võimaldab leida meie Veebilehel vajalikud andmed ostu järgmise etapi sooritamiseks. Küpsist seostatakse kasutajakontoga ja/või konkreetse Kasutajaga sisse logides ja/või ostu sooritamisel.

Parima kasutajakogemuse loomiseks  ja klienditeeninduse pakkumiseks kasutavad meie Veebilehel küpsiseid ka kolmandate osapoolte pakutud tarkvarad, näiteks Veebilehe Live chat ja kasutajate kohta käivat statistikat koguvad tarkvarad (nt Google Analytics), mis ei seo küpsiste kaudu saadud sirvimiskäitumist konkreetse Kasutajaga.

Meie lehte kasutades nõustute meie Küpsistepoliitikaga.

6. Kuidas me kaitseme isiklikke andmeid?

Fleurop-Interflora austab oma klientide ja Kasutajate privaatsust ning peab oluliseks, et kõik isiklikud andmed oleksid kaitstud ja kõrvaliste osapoolte jaoks kättesaamatud. Samuti ei salvesta me andmeid, mis ei ole tellimuse esitamiseks, turvalisuse jälgimiseks, ettevõtte turunduslike eesmärkide saavutamiseks, Veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks või muudel eelnevates punktides olulistel eesmärkidel välja toodud põhjusteks vajalikud.

Me kasutame organisatoorseid, tehnilisi ja füüsilisi vahendeid andmete kaitsmiseks. Selleks, et andmed ei kasutataks ega avalikustataks autoriseerimata, kasutame vastavaid turvameetmeid. Näiteks testime regulaarselt Veebilehtede, andmebaaside, teiste süsteemide ja andmekandjate turvalisust, koolitame töötajaid, hindame riske ja oleme määranud vajalikud meetmed ning tegevusplaanid kriisiolukordade lahendamiseks. Seda selleks, et kiiresti ja efektiivselt reageerida andmelekke, sh ka küberrünnakute ja autoriseerimata ligipääsude korral.

Infoturbeinsidendist teatame järelevalveametit ning kannatanut (andmesubjekti) vähemalt 72h tunni jooksul peale juhtumit.

Fleurop-Interflora Veebilehed ei näe ega salvesta Kasutaja pangakontoga seotud isiklikke andmeid, v.a. maksekinnitusel panga poolt märgitud andmed.

7. Mida saab kasutaja oma isiklike andme kaitsmiseks ise teha?

Fleurop-Interflora ei küsi oma Veebilehel ega e-posti kaudu pangakontoga seotud salasõna ega krediitkaardiandmeid. Pangalingid juhatavad makse kinnitamiseks panga poolt määratud turvalisele veebilehele väljapoole Fleurop-Interflora keskkonda.

Kasutades avalikku arvutit või muud seadet või turvamata wi-fi võrku, logige peale Veebilehe külastamist oma kontolt alati välja ning sulgege sirvija aken.

Kui Sa oled loonud meie keskkonda konto, ei tohi oma salasõna ja kasutajanime teiste isikutega jagada. Ettevõtte konto puhul võib kasutajat ja salasõna jagada vaid autoriseeritud isikutega. Soovitame luua iga veebikonto jaoks erineva salasõna. Iga loodud salasõna peab olema vähemalt 8 tähemärgi pikkune, sisaldama numbrit ja vähemalt ühte suurt ning väikest trükitähte.
Me soovitame salasõna regulaarselt vahetada. Seda on võimalik teha enda kontol seadete all.

8. Seaduslikud alused isikuandmete töötlemiseks

Fleurop-Interflora tugineb isikuandmete töötlemisel erinevatele õiguspärastele alustele. Mõnel juhul võib samade isikuandmete suhtes kohaldada rohkem kui ühte seaduslikku alust.

 • Leping: me kogume ja töötleme isikuandmeid meile esitatud tellimuse täitmiseks kooskõlas Üldtingimuste ja Privaatsuspoliitikaga. Vastavad isiklikud andmed on täpsustatud punktis 3.
 • Õigustatud huvi: me kogume ja töötleme isikuandmeid tellimuse täitmise eesmärkidel, klienditoe, veebilehe, ostuprotsesside ja tootevaliku parandamiseks, turunduslikel eesmärkidel, meeldetuletusteenuse ja kliendi lojaalsusprogrammide raames, seaduslikel põhjustel ning pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks. Vastavad isiklikud andmed on täpsustatud punktis 3. Kasutajal on õigus loobuda turunduslikel eesmärkidel, lojaalsusprogrammi ja meeldetuletusteenuse raames saadetavatest e-kirjadest. Kasutajal on õigus kustutada oma konto ning sellega seonduvad andmed, v.a. varasemate tellimuste andmeid.
 • Nõusolek: lisaks ülaltoodud õigustatud huvidele toetume me turunduskommunikatsioonis Kasutajalt saadud nõusolekule. Kasutaja võib loobuda lojaalsusprogrammi ja meeldetuletusteenuse raames saadetavatest e-kirjadest järgides juhiseid, mis on  välja toodud punktis 4. NB! nõusoleku tühistamine ei pruugi olla piisav, et kustutada kogu eelnev Kasutaja ja Fleurop-Interflora vaheline suhtlus või tellimustega seonduv info, kuna meil võib olla teine ​​seaduslik alus, põhjus või juriidiline kohustus andmete, näiteks ostude ja lepingutega seotud teabe ja dokumentide salvestamiseks. Kasutajatel tuleb arvestada,  et peale turunduskommunikatsioonist või meeldetuletustest loobumist, võime me ostu sooritamisel küsida uuesti nõusolekut meeldetuletuste või lojaalsusporgrammi kohta käivate sõnumite saamiseks.
 • Juriidilised kohustused: Seadusest tulenevalt säilitame me kehtivate seadustega nõutavaid maksu- ja raamatupidamisdokumente ning nendega seotud isikuandmeid.

9. Millistel juhtudel me jagame isiklikke andmeid kolmandate osapooltega?

Me jagame isiklikke andmeid kolmandate osapooltega, et võimaldada Veebilehe kasutamist ning sellel ostlemist, tellimuse täitmist ning kohaletoimetamist ning oma toodete turundamist. Allpool on toodud välja nimekiri kolmandatest osapooltest, kes võivad isiklikele andmetele ligi pääseda. Kõik allolevad teenusepakkujad on kohustatud kasutama isikuandmetega töötamisel vastavaid turvalisusmeetmeid, lähtuma meie Privaatsuspoliitikast ning jälgima seadust.

Interflora floristid ning kullerid: Fleurop-Interflora jagab tellimuse sisu ja kohaletoimetamise andmeid meiega lepinguliselt seotud ettevõtete floristidega. Mõningate toodete puhul nagu mõned gurmeekorvid või kingitused, on tellimuse komplekteerijaks ja kohaletoimetajaks hulgimüüjad. Samuti võidakse tellimuse kohaletoimetamiseks kasutada kulleriteenust pakkuvaid ettevõtteid. Florist või hulgimüüja paneb kokku tellitud toote ning vastutab selle kohaletoimetamise eest. Florist või kuller võtab (kui tellija ja Fleurop-Interflora vahel ei ole kokku lepitud teisiti) enne tellimuse kohale viimist saajaga ühendust, et kindlustada talle kingituse üleandmine kokkulepitud ajaks ja kohas.
Florist, kuller ning saaja ei näe tellija andmeid. Vajadusel kontakteerub tellijaga Fleurop-Interflora klienditeenindus.

Fleurop-Interflora sidusettevõtted: Fleurop-Interflora võib jagada andmeidnäiteks rahvusvaheliste tellimuste puhul Interflora Inc sidusettevõteteganagu näiteks Fleurop-Interflora üksused ja FTD, ning nendega seotud ettevõttega erinevates riikides. Rahvusvaheliste tellimuste puhul võidakse kasutada tellimuste täitmiseks ja kohaletoimetamiseks kolmandaid osapooli nagu näiteks kohalikud kulleriteenust pakkuvad ettevõtted.

IT- teenusepakkujad: Fleurop-Interflora kasutab veebikeskkondade ja andmebaaside haldamiseks, majutamiseks, arendamiseks ja turvalisuse hoidmiseks kolmandaid osapooli, kes on kohustatud kasutama isikuandmetega töötamisel vastavaid turvalisusmeetmeid ning jälgima seadust.

Lillede ja kingituste pakkujad, kes ei ole meie lepingulised floristid: lisaks lepingulistele floristidele kasutame  tellimuste täitmiseks ka hulgimüüjaid, kes varustavad meid toodetega, mida floristid ei pruugi pakkuda, nagu näiteks teatud gurmeetooted või haruldasemad kingitused.

Finants- ja makselahenduste pakkujad: me kasutame maksevahendina oma Veebilehel pangalinke, mille kaudu edastatakse pangale tellimuse summa ning arvega seotud andmed. Makselahenduste pakkujad aitavad sooritada pangaülekandeid ning avastada ja ennetada petturlikke tehinguid.

Turundusteenuste pakkujad: Me teeme koostööd kolmandate osapooltega, kes:

 • Pakuvad e-maili ja otseturunduse võimalusi;
 • Pakuvad veebireklaami võimalusi;
 • Hoiustavad Privaatsuspoiitikas väljatoodud põhjustel klientide teavet sisaldavaid andmebaase;
 • Pakuvad meile turunduskampaaniate või Veebilehe kasutamise statistikat ja selle analüüsi.

Veebilehe arendus: veebi- ja mobiilikeskkondade kasutajatele võimalikult kvaliteetse, turvalise ja mugava teenus osutamiseks, teeme koostööd kolmandate osapooltega. Selle tulemusena saame me täiustada ja arendada meie keskkondade funktsionaalsust ja disaini, testida ja parandada toimivust ning analüüsida Veebilehe liiklust ja kasutamist.

Klienditeeninduslahenduste pakkujad: Võimalikult kvaliteetse ning toimiva teeninduse tagamiseks teeme koostööd kolmandate osapooltega, kes pakuvad veebilehel “Live Chat” lahendust.

Lisaks eelnevalt väljatoodule võime  pakkuda isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele ka järgmistel juhtudel:

Õiguskaitse / valitsuse taotlused: seadusest tulenevalt võib meil olla kohustus isikuandmete esitamiseks õiguskaitseorganitele või valitsusasutusele. Samuti võime  avaldada isikuandmeid, kui me usume, et avalikustamine on vajalik vastavate seaduste täitmiseks, juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, pettuste ja muude ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ning nende vastu võitlemiseks ja meie kasutajate, töötajate või kolmandate osapoolte õiguste, vara või ohutuse tagamiseks.

Interflora äri- ja õiguslikel eesmärkidel / Ühinemised ja omandamised: isikuandmete avaldamiseks võivad olla ärilised või juriidilised põhjused. Näiteks võime kolmandatele osapooltele andmeid edastada seoses tegeliku või potentsiaalse ühinemise, konsolideerimise, omandamise, müügi, loovutamise või muu sarnase tehinguga, mis hõlmab kogu meie ettevõttet, sidusettevõtet või selle osa. Sellistel juhtudel võivad isikuandmed olla üks varadest, mida võib ettevõtte ülemineku käigus jagada või üle anda ja mida kolmas pool kasutab Fleurop-Interflora tavade ja poliitika järgi.

10. Kui kaua me andmeid sälitame?

Me säilitame isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas väljatoodud põhjustel ja nii kaua, kuni meil on õiguslik või äriline vajadus nende säilitamiseks.

11. Millistel juhtudel jagatakse andmeid välisriikidega?

Tellides meie teenust välisriiki, saadetakse tellimuse sisu, kohaletoimetamist ning saajat puudutavad andmed vastava riigi Interflora Inc sidusettevõttele. Seetõttu võivad  isiklikud andmed sattuda väljapoole Euroopa Liidu majanduspiirkonda. Andmeid kasutatakse punktis 9 välja toodud põhjustel nagu tellimuse täitmiseks ning klienditeeninduseks.

Jagades andmeid riikidega väljaspool EL majanduspiirkonda oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitseks, lisades  “kolmandates riikides” andmete saajatele lepingulised klauslid. Me jagame isikuandmeid ainult järgmistel tingimustel:

 • me oleme kindlad, et riik, kuhu andmed edastatakse, suudab tagada isikuandmete piisava kaitse ja
 • meil on nendega asjakohane leping ja
 • andmete jagamine on vajalik punktis 8 väljatoodud põhjustel nagu tellimuse täitmine ja klienditeenindus.

12. Sinu õigused oma andmetele ligipääsemiseks

Me austame oma klientide õiguseid oma isikuandmete suhtes, seal hulgas ka õigust taotleda koopiat enda isiklikest andmetest, mida me säilitame. Seejuures tasub tähele panna, et saame edastada vaid neid andmeid, mille avalikustamine ei riku intellektuaalomandit või äriseadust ning ei kahjusta kolmandate isikute õigusi ja vabadusi ning ei ole tehniliselt ülemääraselt keerukas.

Isikuandmete omanikul on õigus:

Ligipääsule oma isikuandmetele: oma kontol olevatele isikuandmetele pääseb ligi isikliku kasutajanime ja salasõnaga kontole sisse logides.
Selleks, et saada muul viisil ja/või täiendavat koopiat kõikidest Kasutajat puudutavatest andmetest, tuleb edastada digiallkirjastatud taotlus meie kontaktidele punktis 14. Me vastame taotlusele ja teeme selle suhtes otsuse vähemalt 30 tööpäeva jooksul. Muul viisil isiku tuvastamiseks kui digiallkiri, palume meiega ühendust võtta punktis 14 toodud kontaktidel.

Õigus andmete parandamiseks: Kasutajal on õigus oma isikuandmeid muuta ja uuendada. Kontol olevaid andmeid saab muuta logides sisse oma kasutajanime ja salasõnaga.

Muul viisil andmete muutmiseks tuleb võtta ühendust meie kontaktidel punktis 14.

13. Täiendavad õigused isikuandmetega

Me austame klientide õiguseid oma isikuandmete suhtes. Tähele tuleb panna, et meil võivad olla teatud seaduslikud või raamatupidamisest tulenevad vajadused isikuandmete säilitamiseks.

Kasutajal võivad olla järgnevad lisanduvad õigused oma andmete osas:

Õigus kustutada oma andmeid: Oma kliendikontot ning kontoga seonduvaid andmeid saab kustutada logides sisse oma kasutajanime ja salasõnaga. Seda viisi konto kustutamine kustutab Kasutaja konto ja sellega seotud andmed, v.a. tellimustega seotud andmed ning muud raamatupidamisest ning seadusest tulenevad säilitamist vajavad andmed.

Muul viisil ning muude andmete kustutamiseks on Kasutajal õigus esitada digiallkirjastatud taotlus meie kontaktidele punktis 14. Me vastame taotlusele ja otsustame selle rahuldamise vähemalt 30 tööpäeva jooksul. Muul viisil isiku tuvastamiseks kui digiallkiri, palume meiega ühendust võtta punktis 14 toodud kontaktidel.

Õigus piirata oma andmete kasutamist: mõjuval põhjusel võib Kasutajal olla õigus oma  isiklikeandmete kasutamist piirata. Selle jaoks palume Kasutajal ühendust võtta punktis 14 väljatoodud kontaktidel ning esitada digiallkirjastatud taotlus, kus on täpselt ära selgitatud põhjus ning andmete kasutamisega seonduvad  muudatused. Me vastame taotlusele vähemalt 30 tööpäeva jooksul ning võime küsida Kasutajalt taotluse osas täiendavat informatsiooni.

Tähele tuleb panna, et konto sulgemisel kustutatakse ka kontoga seonduv tellimuste ajalugu ning andmed ja seda ei ole võimalik enam taastada.

14. Kontaktinfo

Kasutajate ja tellimuste andmete kogumise ning andmete turvalise hoiustamise eest vastutab Fleurop-Interflora NE Europe.
Isikuandmetega seotud päringute ja taotlustega palume ühendust võtta allolevatel kontaktidel:

Fleurop-Interflora NE Europe OÜ
Vabaõhumuuseumi tee 2A
13522 Tallinn / Estonia

E-mail: info@interflora.ee
Tel: +372 6003900 / 6003904
Fax: +372 6003901